O Kancelarii – ponad 20 lat praktyki

 

Kancelaria Radcy Prawnego – Katarzyna Kulesza powstała w 1996 roku. Od 1998 biuro Kancelarii nieprzerwanie mieści się w Al. Niepodległości pod numerem 120 w Warszawie (wejście bezpośrednio od ulicy).

Kancelarie stworzyła i prowadzi radca prawny Katarzyna Kulesza, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikacji sądowej i radcowskiej, od 1996 r. wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-3969. Od chwili uzyskania uprawnień nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach indywidualnie prowadzonej Kancelarii.

W trakcie praktyki zawodowej r. pr. Katarzyna Kulesza wyspecjalizowała się w szczególności w świadczeniu usług prawniczych na rzecz osób indywidualnych, głównie w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym w szczególności: w postępowaniu  o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz w postępowaniach zmierzających do rozwiązania problemów związanych z niekorzystnym przeznaczeniem nieruchomości w planie miejscowym jak np. w postępowaniu o wykup nieruchomości które uzyskały w planach miejscowych niekorzystne przeznaczenie (w tym przeznaczenie na cel publiczny), w postępowaniu o wypłatę odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie planu miejscowego.

Do spraw prowadzonych przez Kancelarię należą także postępowania zmierzające do uzyskania przez właścicieli odszkodowań z tytułu przeznaczenia nieruchomości lub jej części w planach miejscowych pod drogi publiczne.

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria zajmuje się również postępowaniami mającymi na celu przywrócenie prawa własności wywłaszczonych nieruchomości oraz nieruchomości utraconych na mocy Dekretu Warszawskiego. Prowadzi także szereg postępowań o zapłatę odszkodowania z tytułu wydanych w przeszłości sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych odbierających własność nieruchomości. W okresie od chwili powstania Kancelaria prowadziła z sukcesem szereg innych postępowań sądowych związanych z realizacją roszczeń właścicieli nieruchomości oraz posiadaczy (jak np. sprawy o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystnie z nieruchomości, o wydanie nieruchomości i ustanowienie służebności, o ustalenie treści księgi wieczystej). W ramach prowadzonych postępowań w oparciu o obowiązujące przepisy prawne uzyskano również wyroki zobowiązujące gminy do oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie związanym z nieruchomościami.

Radca Prawny zapewnia Klientom indywidualne podejście w każdej prowadzonej sprawie. Świadczone usługi wyróżnia pełen profesjonalizm i kompleksowe zaangażowanie, którego głównym celem jest zabezpieczenie interesów Klienta. Z licznymi swoimi Klientami łączy Kancelarię kilkunastoletnia, owocna, stała współpraca. Bardzo wielu Klientów powraca nawet po wielu latach, powierzając do prowadzenia Kancelarii dalsze sprawy majątkowe. Każda osoba z problemem w zakresie spraw, w których Kancelaria się specjalizuje (w sprawach dotyczących nieruchomości) może liczyć na profesjonalną pomoc. Przez ponad 20 lat istnienia Kancelaria zakończyła z sukcesem kilkaset postępowań sądowych. Radca Prawny Katarzyna Kulesza prowadziła postępowania przed organami administracyjnymi, Sądami Powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a obecnie reprezentuje także klientów przed Sądem Najwyższym w postępowaniu ze skargi kasacyjnej skierowanej przez Prokuratora Generalnego i gotowa jest podjąć się reprezentowania przed Sądem Najwyższym w ramach specjalności (postępowań dotyczących nieruchomości i prawa rzeczowego) innych osób przeciwko którym zostanie skierowana skarga nadzwyczajna.

Przyjęcie sprawy do prowadzenia przez Kancelarię zawsze poprzedzone jest wnikliwą analizą i przedstawieniem Klientowi uczciwej oceny szans zrealizowania jego oczekiwań. Kancelaria nie przyjmuje do prowadzenia postępowań, co do których nie ma przekonania o wysokim prawdopodobieństwie powodzenia.

Wielokrotnie, w szczególnie uzasadnionych sytuacjach Kancelaria prowadziła postępowania pro-bono.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów dobywają się: od wtorku do piątku w godz. 14-17.

W poniedziałki kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.