Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach przed organami administracyjnymi zmierzającymi do uzyskania odszkodowania za przeznaczenie nieruchomości pod drogi publiczne w planie miejscowym…

Przeznaczenie w planie miejscowym nieruchomości lub jej części pod drogi publiczne uprawnia właściciela nieruchomości nie tylko do wystąpienia do Sądu z roszczeniem o wykup przez gminę tej części gruntu lub o wypłatę odszkodowania, ale także do przeprowadzenia odpowiednich postępowań administracyjnych, w wyniku których, pomimo że droga nie została jeszcze faktycznie na gruncie realizowana i nie doszło do wywłaszczenia nieruchomości lub jej części, właściciel otrzyma odpowiednie odszkodowanie.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu we współpracy z geodetą postępowania administracyjnego zmierzającego do wydzielenia z nieruchomości jej części przeznaczonej pod drogę i następnie uzyskania przez właścicieli nieruchomości odpowiedniego odszkodowania.

W praktyce przeprowadzenie tego typu postępowania ma miejsce wówczas, gdy doszło do przedawnienia możliwości zgłoszenia przed Sądem żądania o wykup nieruchomości lub o zasądzenie odszkodowania za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i przeznaczenia tym planem części nieruchomości pod drogę publiczną, która przez wiele lat nie jest realizowana i właściciel nie otrzymał stosownego odszkodowania, nie mogąc wykorzystać nieruchomości w inny sposób.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów dobywają się: od wtorku do piątku w godz. 14-17.

W poniedziałki kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.