Radca prawny Katarzyna Kulesza od wielu lat prowadzi postępowania zmierzające do uzyskania odszkodowania za wydanie nieważnych decyzji administracyjnych lub decyzji naruszających prawo dotyczących odebranych nieruchomości…

Z odebraniem w przeszłości nieruchomości w większości przypadków wiązało się wydanie decyzji administracyjnych, które w wyniku odpowiednio przeprowadzonego postępowania administracyjnego mogą obecnie zostać uznane za nieważne lub wydane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych - co umożliwia odzyskanie nieruchomości przez byłych właścicieli (ich spadkobierców) ewentualnie uzyskanie należnego odszkodowania. Przedmiotem prowadzonych przez Kancelarię postępowań są m.in. decyzje odmawiające prawa do nieruchomości przejętych na terenie m.st. Warszawy Dekretem Bieruta.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów dobywają się: od wtorku do piątku w godz. 14-17.

W poniedziałki kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.