Osiągnięcia

Prowadząc indywidualną kancelarię prawną i praktykę przez ponad 20 lat w Warszawie, radca prawny Katarzyna Kulesza kilkaset razy reprezentowała swoich Klientów w postępowaniach sądowych związanych z problematyką dotyczącą nieruchomości gruntowych.

W wyniku przeprowadzonych postępowań o stwierdzenie zasiedzenia kilkuset Klientów kancelarii nabyło orzeczeniami sądów różnych instancji w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości.

W toku niektórych z tych postępowań, po rozpoznaniu kasacji lub skargi kasacyjnej autorstwa radcy prawnego przez Sąd Najwyższy zostały wydane, kształtujące późniejsze orzecznictwo sądów powszechnych, korzystne dla Klientów orzeczenia.

1

Do istotniejszych z nich należy zaliczyć orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczące zasiedzenia nieruchomości jak np.:

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CK 616/03,

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CK 230/04,

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CK 50/05,

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 231/07,

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 225/08,

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 51/12,

- postanowienie Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 715/12.

Radca prawny Katarzyna Kulesza reprezentowała również klientów w toku postępowania o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości przed Sądem Najwyższym, w wyniku którego zapadła korzystna dla nich, wydana w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego, uchwała z dnia 17.04.2018 r. sygn. akt III CZP 100/17. Uchwała dotyczy problematyki zasiedzenia przez posiadaczy nieruchomości, która została oddana przez gminę w użytkowanie wieczyste osobie prawnej.

2

Od ponad 10 lat radca prawny Katarzyna Kulesza specjalizuje się także w postępowaniach  o wykup przez m. st. Warszawa oraz sąsiednie gminy nieruchomości, które po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego uzyskały wyjątkowo niekorzystne dla właścicieli przeznaczenie w planach miejscowych.

W toku prowadzonych spraw zapadły korzystne dla reprezentowanych Klientów wyroki przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie, jak np.:

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 1117/06,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 615/09,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt VI ACa 840/09,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 602/10,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 1117/12,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 1500/12,

- wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn. akt I ACa 1458/16.

W sprawach, w których właściciele nieruchomości domagali się jej wykupu w związku z niekorzystnym przeznaczeniem w planie miejscowym, w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej autorstwa radcy prawnego, Sąd Najwyższy wydał szczególnie korzystne dla Klientów Kancelarii i istotne dla aktualnego orzecznictwa sądów powszechnych orzeczenia:

- wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 365/13, który dotyczył problematyki ustalenia wysokości ceny za wykup nieruchomości

- wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt I CSK 224/14, który dotyczył problematyki zasądzenia na rzecz właścicieli odsetek za opóźnienie przez gminę w wykupie nieruchomości.

3

W wyniku przeprowadzonych przez Radcę prawnego postępowań, Klienci Kancelarii w licznych postępowaniach uzyskali zgodne z ich oczekiwaniami decyzje administracyjne, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szereg spraw zakończyło się dla Klientów Kancelarii pomyślnie już po wydaniu orzeczenia przez sądy I instancji.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kulesza
Al. Niepodległości 120
02-577 Warszawa

Przyjęcia Klientów dobywają się: od wtorku do piątku w godz. 14-17.

W poniedziałki kancelaria jest nieczynna.

Spotkanie z radcą prawnym po telefonicznym umówieniu spotkania.
W sprawach pilnych po telefonicznym umówieniu możliwe jest spotkanie w innych godzinach lub dniach.